מחשב קידוח

המחשב מותקן על מגדל הקידוח ומוגן בפני מים ורעידות