מד עומק

צלחת קידוד וסנסורים ייעודיים מוגנים בפני מים ורעידות