סיכום פרויקט

סיכום של כל הקידוחים באתר, עומקים, קטרים, זמני קידוח וסה"כ קוב נדרש