דוח פרוייקט

הפקת דוח לקבלן בפורמט PDF, כולל את כל פרטי כל הקידוחים בפרויקט